ارتباطات مردمی : صفحه اصلي
سامانه ملاقات مردمی و روابط عمومی

سامانه ملاقات مردمی

ثبت نام / ورود

اشخاصی که قبلا در سامانه ثبت نام کرده یا تمایل به ثبت نام دارند از این بخش وارد شوند.

پیگیری درخواست

متقاضیانی که پیش از این درخواست ثبت کرده اند، با کد پیگیری از این قسمت درخواست خود را پیگیری کنند.

شکایات

سامانه سرمایه گذاری دانش بنیان جهت جذب ایده ها و شرکتهای جدید می باشد.

طرح و ایده

جهت مطرح نمودن طرح و ایده از این قسمت اقدام کنید.

درخواست ملاقات

درخواست های ملاقات متقاضیان گرامی از این بخش باید ثبت شود.

انتقادات

سامانه شبکه تحقیق و توسعه جهت جمع آوری نیازهای فن آوری در سطح هلدینگ می باشد.

ابراز احساسات

سامانه کلینیک پزشکی جهت اتوماسیون فرآیندهای کلینیک های پزشکی می باشد.

گزارش

جهت درج گزارشهای مردمی از این قسمت اقدام کنید.