نرم افزار یکپارچه ERP دیار نسخه 10.3.2

سامانه ERP‌ کارکنان

سامانه ERP داخلی جهت کارکنان شرکت/سازمان می باشد.

سامانه های خدمات عمومی

سامانه تامین کنندگان و مناقصات

سامانه تامین کنندگان و مناقصات جهت ارائه خدمات اکترونیک به تامین کنندگان و شرکت در مناقصات و مزایدات می باشد.

سامانه آزمون و استخدام

سامانه مدیریت آزمون جهت برگزاری آزمون های آنلاین و فرآیندهای استخدام و جذب سرمایه های انسانی می باشد.

سامانه CRM و فروش الکترونیک

سامانه فروش الکترونیک جهت فروش آنلاین محصولات و ارتباط با مشتریان به صورت الکترونیکی می باشد.

سامانه مهندسی محصول

سامانه مهندسی محصول جهت عرضه اطلاعات مهندسی محصولات به کاربران خاص می باشد.

سامانه شبکه تحقیق و توسعه

سامانه شبکه تحقیق و توسعه جهت جمع آوری نیازهای فن آوری در سطح هلدینگ می باشد.

سامانه روابط عمومی

سامانه روابط عمومی و ملاقات مردمی جهت ارتباط عامه مردم با سازمان می باشد.