سامانه دیار :

شرکت دیار فن آوری اطلاعات

توليد کننده سامانه دیار و ارائه دهنده خدمات سامانه يکپارچه
شرکت دیار فن آوری اطلاعات به عنوان مجري طرح بهترين خدمات در حوزه سامانه هاي يکپارچه بزرگ را ارائه مي دهد.

سامانه یکپارچه دیار

سامانه یکپارچه، چابکی و بهره وری سازمان
سامانه یکپارچه دیار با بهره گیری از تجربه های موفق دنیا و مهندسین ایرانی، قابل رقابت با نمونه های خارجی است

ماموریت شرکت دیار


مأموریت شرکت دیار فن آوری اطلاعات، ارائه تمامی خدمات فن آوری اطلاعات به صورت یکپارچه با بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان است.

شرکت دیار فن آوری اطلاعات

توليد کننده سامانه دیار
www.diarit.com

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

نام کاربر 
رمز عبور 
پایگاه داده 
دامنه